🎊 Ystävänpäivä ALENNUS! + 2x etuja ILMAISEKSI

RAJOITETUN AJAN TARJOUS!

Rank Math:n ehdot

Nämä ehdot koskevat

 • tämän verkkosivuston käyttö, ja
 • mikä tahansa muu asiaan liittyvä sopimus tai oikeussuhde Omistajan kanssa

oikeudellisesti sitovalla tavalla. Isolla kirjaimella kirjoitetut sanat on määritelty tämän asiakirjan asiaa käsittelevässä osiossa.

Käyttäjän tulee lukea tämä asiakirja huolellisesti.

Tämän verkkosivuston tarjoaa:

Yrityksen nimi: ONE.COM INTIA PRIVATE LIMITED
Toimisto-osoite: Toimisto nro 2, kerros 5, torni A, rakennus. 9 DLF Cyber City Complex, Phase III, Haryana, Gurgaon, Intia, Pin: 122002

Omistajan yhteyssähköposti: admin@rankmath.com

"Tämä verkkosivusto" viittaa

 • tämä verkkosivusto, mukaan lukien sen aliverkkotunnukset ja mikä tahansa muu verkkosivusto, jonka kautta Omistaja tarjoaa Palvelunsa saataville;
 • sovellusohjelmaliittymät (API);
 • palvelu;
 • kaikki sovellukset, näyte- ja sisältötiedostot, lähdekoodi, komentosarjat, ohjesarjat tai ohjelmistot, jotka sisältyvät Palveluun, sekä kaikki niihin liittyvät asiakirjat;

Mitä käyttäjän tulisi tietää yhdellä silmäyksellä

 • Huomaa, että jotkin näiden ehtojen säännökset saattavat koskea vain tiettyjä käyttäjäryhmiä. Erityisesti tietyt säännökset voivat koskea vain kuluttajia tai käyttäjiä, jotka eivät täytä kuluttajien vaatimuksia. Tällaiset rajoitukset mainitaan aina erikseen jokaisessa lausekkeessa, jota asia koskee. Jos tällaista mainintaa ei ole, lausekkeet koskevat kaikkia Käyttäjiä.
 • Peruuttamisoikeus koskee vain eurooppalaisia kuluttajia. Peruuttamisoikeuteen, jota kutsutaan yleisesti myös peruutusoikeudeksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kutsutaan tässä asiakirjassa johdonmukaisesti "peruuttamisoikeudeksi".
 • Tämä verkkosivusto käyttää automaattista uusimista tuotetilauksille. Tietoja a) uusimisajasta, b) irtisanomisen yksityiskohdista ja c) irtisanomisesta löytyy näiden Ehtojen asiaankuuluvasta osiosta.
 • Tärkeää: Saksassa asuviin kuluttajiin sovelletaan erilaisia sääntöjä, jotka on kuvattu näiden ehtojen vastaavassa osiossa.

KÄYTTÖEHDOT

Ellei toisin mainita, tässä osiossa kuvatut käyttöehdot pätevät yleisesti tätä verkkosivustoa käytettäessä.

Yksittäisiä tai lisäkäyttö- tai käyttöehtoja voidaan soveltaa tietyissä skenaarioissa, ja tällaisissa tapauksissa ne mainitaan lisäksi tässä asiakirjassa.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa Käyttäjät vahvistavat täyttävänsä seuraavat vaatimukset:

 • Käyttäjille ei ole rajoituksia sen suhteen, ovatko kuluttajat tai yrityskäyttäjät;
 • Käyttäjät eivät sijaitse maassa, joka on Yhdysvaltain hallituksen asetetun kauppasaarron alainen tai jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt "terrorismia tukevaksi" maaksi.
 • Käyttäjiä ei ole listattu millään Yhdysvaltain hallituksen kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luettelossa.

Tilin rekisteröinti

Käyttääkseen Palvelua Käyttäjät voivat rekisteröityä tai luoda käyttäjätilin antamalla kaikki tarvittavat tiedot täydellisellä ja totuudenmukaisella tavalla.
Käyttäjät voivat käyttää Palvelua myös ilman rekisteröitymistä tai käyttäjätiliä luomatta, mutta tämä voi aiheuttaa tiettyjen ominaisuuksien tai toimintojen rajoitetun saatavuuden.

Käyttäjät ovat vastuussa kirjautumistietojensa pitämisestä luottamuksellisina ja turvallisina. Tästä syystä Käyttäjien on myös valittava salasanat, jotka täyttävät tämän verkkosivuston sallimat korkeimmat vahvuusvaatimukset.

Rekisteröitymällä käyttäjä sitoutuu olemaan täysin vastuussa kaikista toiminnoista, jotka tapahtuvat heidän käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan.
Käyttäjien on välittömästi ja yksiselitteisesti ilmoitettava Omistajalle tässä asiakirjassa ilmoitettujen yhteystietojen kautta, jos he katsovat, että hänen henkilökohtaisia tietojaan, mukaan lukien käyttäjätilit, käyttöoikeudet tai henkilötiedot, on rikottu, aiheettomasti paljastettu tai varastettu.

Tilin rekisteröinnin ehdot

Käyttäjätilien rekisteröintiä tällä verkkosivustolla koskevat alla kuvatut ehdot. Rekisteröitymällä Käyttäjä sitoutuu täyttämään nämä ehdot.

 • Bottien tai muiden automaattisten menetelmien rekisteröimät tilit eivät ole sallittuja.
 • Ellei toisin mainita, jokaisen Käyttäjän tulee rekisteröidä vain yksi tili.
 • Ellei nimenomaisesti ole sallittua, käyttäjätiliä ei saa jakaa muiden henkilöiden kanssa.

Tilin lopettaminen

Käyttäjät voivat lopettaa tilinsä ja lopettaa Palvelun käytön milloin tahansa seuraavasti:

 • Ottamalla suoraan yhteyttä omistajaan tässä asiakirjassa olevilla yhteystiedoilla.

Tilin jäädytys ja poistaminen

Omistaja pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan keskeyttää tai poistaa milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta käyttäjätilit, jotka se pitää sopimattomina, loukkaavina tai näiden ehtojen vastaisina.

Käyttäjätilien jäädyttäminen tai poistaminen ei oikeuta käyttäjiä korvaus-, vahingonkorvaus- tai hyvitysvaatimuksiin.

Käyttäjästä johtuvista syistä johtuva tilien keskeyttäminen tai poistaminen ei vapauta käyttäjää soveltuvien maksujen tai hintojen maksamisesta.

Tämän verkkosivuston sisältö

Ellei toisin mainita tai selvästi tunnistettavissa, kaikki tällä verkkosivustolla saatavilla oleva sisältö on Omistajan tai sen lisenssinantajien omistama tai tarjoama.

Omistaja tekee kaikkensa varmistaakseen, että tällä verkkosivustolla tarjottu sisältö ei loukkaa sovellettavia lakeja tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Aina ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollista saavuttaa tällaista tulosta.
Tällaisissa tapauksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Käyttäjien laillisia etuoikeuksia oikeuksiensa toteuttamisessa, Käyttäjiä pyydetään mieluiten ilmoittamaan asiaan liittyvät valitukset käyttämällä tässä asiakirjassa annettuja yhteystietoja.

Oikeudet tämän verkkosivuston sisältöön – Kaikki oikeudet pidätetään

Omistaja omistaa ja pidättää kaikki immateriaalioikeudet sellaiseen sisältöön.

Käyttäjät eivät siksi saa käyttää tällaista sisältöä millään tavalla, joka ei ole välttämätöntä tai implisiittistä Palvelun asianmukaisen käytön kannalta.

Erityisesti, mutta rajoituksetta, käyttäjät eivät saa kopioida, ladata, jakaa (alla asetettujen rajojen yli), muokata, kääntää, muuttaa, julkaista, lähettää, myydä, alilisensoida, muokata, siirtää/luoda kolmansille osapuolille tai luoda johdannaisteoksia. tällä Verkkosivustolla olevasta sisällöstä, äläkä anna kenenkään kolmannen osapuolen tehdä niin Käyttäjän tai laitteensa kautta, edes käyttäjän tietämättä.

Jos tällä verkkosivustolla nimenomaisesti mainitaan, käyttäjä voi ladata, kopioida ja/tai jakaa jotakin tämän verkkosivuston kautta saatavilla olevaa sisältöä yksinomaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöönsä edellyttäen, että tekijänoikeusmerkinnät ja kaikki muut omistajan pyytämät merkinnät on toteutettu oikein. .

Kaikki sovellettavat lakisääteiset tekijänoikeuden rajoitukset tai poikkeukset pysyvät ennallaan.

Käyttäjien tarjoama sisältö

Omistaja sallii Käyttäjien ladata, jakaa tai tarjota omaa sisältöään tälle verkkosivustolle.

Tarjoamalla sisältöä tälle verkkosivustolle Käyttäjät vahvistavat, että heillä on laillinen lupa tehdä niin ja että he eivät riko mitään lakisääteisiä määräyksiä ja/tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

Lisää näkemyksiä hyväksyttävästä sisällöstä löytyy näiden ehtojen osiosta, jossa kuvataan hyväksytyt käyttötavat.

Käyttäjien tarjoamaa sisältöä koskevat oikeudet

Käyttäjät tietävät ja hyväksyvät, että tarjoamalla omaa sisältöään tällä verkkosivustolla he myöntävät Omistajalle ei-yksinomaisen, täysin maksetun ja rojaltivapaan lisenssin käsitellä tällaista sisältöä yksinomaan tämän verkkosivuston käyttöä ja ylläpitoa varten sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Käyttäjät luopuvat kaikista moraalisista oikeuksistaan liittyen sisältöön, jonka he tarjoavat tälle verkkosivustolle.

Käyttäjät tunnustavat, hyväksyvät ja vahvistavat, että kaikki heidän tämän verkkosivuston kautta tarjoamansa sisältö tarjotaan samojen yleisten ehtojen alaisena kuin tämän verkkosivuston sisällölle.

Vastuu toimitetusta sisällöstä

Käyttäjät ovat yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, jonka he lataavat, julkaisevat, jakavat tai tarjoavat tämän verkkosivuston kautta. Käyttäjät tunnustavat ja hyväksyvät sen Omistaja ei suodata tai valvo tällaista sisältöä.

Omistaja pidättää kuitenkin oikeuden poistaa, poistaa, estää tai korjata tällaista sisältöä oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta estää lataavan käyttäjän pääsyn tälle verkkosivustolle:

 • jos tällaiseen sisältöön perustuva valitus vastaanotetaan;
 • jos vastaanotetaan ilmoitus immateriaalioikeuksien loukkaamisesta;
 • viranomaisen määräyksestä; tai
 • jossa Omistajalle ilmoitetaan, että vaikka sisältö on käytettävissä tämän verkkosivuston kautta, se voi muodostaa riskin Käyttäjille, kolmansille osapuolille ja/tai Palvelun saatavuudelle.

Sisällön poistaminen, poistaminen, estäminen tai korjaaminen ei oikeuta sellaista sisältöä toimittaneita tai siitä vastuussa olevia Käyttäjiä esittämään korvaus-, vahingonkorvaus- tai hyvitysvaatimuksia.
Käyttäjät sitoutuvat pitämään Omistajaa vapaana kaikista esitetyistä vaateista ja/tai vahingoista, jotka johtuvat heidän tälle verkkosivustolle toimittamasta tai sen kautta toimittamasta sisällöstä.

Pääsy ulkoisiin resursseihin

Tämän verkkosivuston kautta käyttäjät voivat päästä kolmansien osapuolten tarjoamiin ulkoisiin resursseihin. Käyttäjät tietävät ja hyväksyvät, että Omistajalla ei ole määräysvaltaa tällaisiin resursseihin eikä siksi ole vastuussa niiden sisällöstä ja saatavuudesta.

Kolmansien osapuolten tarjoamiin resursseihin sovellettavat ehdot, mukaan lukien ehdot, joita sovelletaan mahdolliseen sisällön oikeuksien myöntämiseen, johtuvat kunkin tällaisen kolmannen osapuolen ehdoista tai, jos niitä ei ole, sovellettavasta lakisääteisestä lainsäädännöstä.

Hyväksyttävä käyttö

Tätä Verkkosivustoa ja Palvelua saa käyttää vain niiden ehtojen ja sovellettavan lainsäädännön puitteissa.

Käyttäjät ovat yksin vastuussa siitä, että heidän tämän verkkosivuston ja/tai palvelun käyttö ei riko sovellettavia lakeja, määräyksiä tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

Siksi, Omistaja varaa oikeuden ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin suojellakseen oikeutettuja etujaan, mukaan lukien estämällä käyttäjiltä pääsy tälle verkkosivustolle tai palveluun, irtisanomalla sopimukset, ilmoittamalla kaikista tämän verkkosivuston tai palvelun kautta tehdyistä väärinkäytöksistä toimivaltaisille viranomaisille - kuten oikeus- tai hallintoviranomaisille. viranomaiset – aina kun Käyttäjät harjoittavat tai heidän epäillään osallistuvan johonkin seuraavista toimista:

 • rikkoa lakeja, määräyksiä ja/tai näitä ehtoja;
 • loukata kolmannen osapuolen oikeuksia;
 • heikentää huomattavasti Omistajan oikeutettuja etuja;
 • loukata Omistajaa tai kolmatta osapuolta.

"Kerro kaverille"

Tämä verkkosivusto antaa käyttäjille mahdollisuuden saada etuja, jos heidän suosituksensa seurauksena uusi käyttäjä ostaa tällä verkkosivustolla tarjotun tuotteen.
Tutustuakseen kaikkiin soveltuviin yksityiskohtiin ja ehtoihin Käyttäjät voivat tutustua erityisiin ehtoihin tämän verkkosivuston vastaavassa osiossa. Muista, että et saa käyttää muiden henkilötietoja ilman asianmukaista suostumusta mainostaessasi Rank Math:tä julkisesti.

Omistaja pidättää oikeuden lopettaa tarjouksen milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

Ohjelmiston lisenssi

Tähän verkkosivustoon upotettu tai siihen liittyvä ohjelmisto toimitetaan joidenkin oikeuksien alaisen lisenssin alaisena.

Tämä tarkoittaa, että Käyttäjille myönnetään laajat oikeudet, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, oikeudet käyttää, suorittaa, kopioida tai levittää ohjelmistoa lisenssin määräämässä laajuudessa.

Tällaisen lisenssin ehdot ovat aina ensisijaisia näiden ehtojen ristiriitaisten, poikkeavien tai ristiriitaisten ehtojen yhteydessä.

Erityisesti tämä verkkosivusto ja/tai siihen liittyvät ohjelmistot tarjotaan GNU GPLv3 -lisenssillä, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää ohjelmiston lähdekoodia ja käyttää sitä.

API-käyttöehdot

Käyttäjät voivat käyttää tätä verkkosivustoa koskevia tietojaan sovellusliittymän (API) kautta. Kaikki API:n käyttö, mukaan lukien sovellusliittymän käyttö kolmannen osapuolen tuotteen/palvelun kautta, joka käyttää tätä verkkosivustoa, on näiden ehtojen ja lisäksi seuraavien erityisehtojen sitoma:

 • Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy nimenomaisesti, että Omistaja ei ole vastuussa eikä ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Käyttäjän API:n käytöstä tai kolmannen osapuolen tuotteiden/palveluiden käytöstä, jotka käyttävät tietoja API:n kautta.

MYYNTIEHDOT

Maksulliset tuotteet

Jotkut tällä verkkosivustolla osana Palvelua tarjotuista tuotteista toimitetaan maksun perusteella.

Tällaisten Tuotteiden ostoon sovellettavat maksut, kesto ja ehdot on kuvattu alla ja tämän verkkosivuston niille tarkoitetuissa osioissa.

Tuotteen Kuvaus

Tuotteiden hinnat, kuvaukset tai saatavuus on esitetty tämän verkkosivuston vastaavissa osioissa, ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vaikka Tuotteet tällä verkkosivustolla on esitetty mahdollisimman tarkasti teknisesti mahdollista, edustus tällä verkkosivustolla millä tahansa keinolla (mukaan lukien tapauksen mukaan graafinen materiaali, kuvat, värit, äänet) on vain viitteellistä, eikä se tarkoita mitään takuuta ostetun tuotteen ominaisuudet.

Valitun tuotteen ominaisuudet hahmotellaan ostoprosessin aikana.

Ostoprosessi

Kaikki tarvittavat vaiheet tuotteen valinnasta tilauksen lähettämiseen ovat osa ostoprosessia.
Ostoprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

 • Käyttäjien tulee ilmoittaa haluamansa Tuote valitsemalla se, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan määrä ja erityiset ominaisuudet, jotta se näkyy ostovalinnassa.
 • Käyttäjät voivat tarkistaa ostovalikoimansa, muokata, poistaa tai lisätä kohteita.
 • Käyttäjien tulee ilmoittaa laskutusosoitteensa, yhteystietonsa ja valitsemansa maksutapa.
 • Ostoprosessin aikana Käyttäjät voivat milloin tahansa muuttaa, korjata tai muuttaa antamiaan tietoja tai kokonaan keskeyttää ostoprosessin ilman seurauksia.
 • Annettuaan kaikki vaaditut tiedot, Käyttäjien tulee tarkistaa tilaus huolellisesti ja sen jälkeen siirtyä kassalle.

Tilauksen lähettämiseksi Käyttäjien on hyväksyttävä nämä ehdot ja käytettävä vastaavaa painiketta tai mekanismia tällä verkkosivustolla, sitoutuen täten maksamaan sovitun hinnan.

Tilauksen lähettäminen

Kun Käyttäjä tekee tilauksen, sovelletaan seuraavaa:

 • Tilauksen tekeminen ratkaisee sopimuksen tekemisen ja aiheuttaa siten Käyttäjälle velvollisuuden maksaa tilaussivulla ilmoitettu hinta, verot ja mahdolliset lisäkulut ja kulut.
 • Mikäli ostettu Tuote vaatii Käyttäjältä aktiivista panosta, kuten henkilötietojen tai tietojen antamista, spesifikaatioita tai erityistoiveita, luo tilauksen jättäminen Käyttäjälle velvoitteen vastaavaan yhteistyöhön.
 • Tilauksen jättämisen jälkeen käyttäjät saavat kuitin, jossa vahvistetaan, että tilaus on vastaanotettu.

Kaikki kuvattuun ostoprosessiin liittyvät ilmoitukset lähetetään Käyttäjän tätä tarkoitusta varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

hinnat

Käyttäjille tiedotetaan ostoprosessin aikana ja ennen tilauksen lähettämistä kaikista heiltä veloitettavista maksuista, veroista ja kuluista (mukaan lukien mahdolliset toimituskulut).

Tämän sivuston hinnat näkyvät:

 • joko yksinomaan tai sisältäen kaikki sovellettavat maksut, verot ja kulut riippuen osiosta, jota Käyttäjä selaa.

Tarjoukset ja alennukset

Omistaja voi tarjota alennuksia tai tarjota erikoistarjouksia Tuotteiden ostoon. Kaikkiin sellaisiin tarjouksiin tai alennuksiin sovelletaan aina kelpoisuusehtoja ja ehtoja, jotka on määritelty tämän verkkosivuston vastaavassa osiossa.

Tarjoukset ja alennukset myönnetään aina Omistajan oman harkinnan mukaan.

Toistuvat tai toistuvat tarjoukset tai alennukset eivät luo vaatimuksia/nimikkeitä tai oikeuksia, joita Käyttäjät voivat vaatia tulevaisuudessa.

Tapauksesta riippuen alennukset tai tarjoukset ovat voimassa vain rajoitetun ajan tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Jos tarjous tai alennus on ajallisesti rajoitettu, aikamerkit viittaavat Omistajan aikavyöhykkeeseen, joka on ilmoitettu tässä asiakirjassa Omistajan sijaintitiedoissa, ellei toisin mainita.

Maksutavat

Information related to accepted payment methods are made available during the purchasing process.

Some payment methods may only be available subject to additional conditions or fees. In such cases related information can be found in the dedicated section of this Website.

All payments are independently processed through third-party services. Therefore, this Website does not collect any payment information – such as credit card details – but only receives a notification once the payment has been successfully completed.

If a payment through the available methods fails or is refused by the payment service provider, the Owner shall be under no obligation to fulfill the purchase order. Any possible costs or fees resulting from the failed or refused payment shall be borne by the User.

Retention of Product ownership

Until payment of the total purchase price is received by the Owner, any Products ordered shall not become the User’s property.

Retention of usage rights

Users do not acquire any rights to use the purchased Product until the total purchase price is received by the Owner.

Contractual right of cancellation

The Owner grants Users a contractual right to cancel the purchase under the terms and conditions described in the relevant section of this Website within 30 days of concluding the contract.

Delivery

Delivery of digital content

Unless otherwise stated, digital content purchased on this Website is delivered via download on the device(s) chosen by Users.

Users acknowledge and accept that in order to download and/or use the Product, the intended device(s) and its respective software (including operating systems) must be legal, commonly used, up-to-date, and consistent with current market-standards.

Users acknowledge and accept that the ability to download the purchased Product may be limited in time and space.

Contract duration

Tilaukset

Subscriptions allow Users to receive a Product continuously or regularly over time. Details regarding the type of subscription and termination are outlined below.

Fixed-term subscriptions

Paid fixed-term subscriptions start on the day the payment is received by the Owner and last for the subscription period chosen by the User or otherwise specified during the purchasing process.

Once the subscription period expires, the Product shall no longer be accessible.

Automatic renewal of fixed-term subscriptions

Subscriptions are automatically renewed through the payment method that the User chose during purchase.

The renewed subscription will last for a period equal to the original term.

The User shall receive a reminder of the upcoming renewal with reasonable advance, outlining the procedure to be followed in order to cancel the automatic renewal.

Termination

Subscriptions may be terminated by sending a clear and unambiguous termination notice to the Owner using the contact details provided in this document, or — if applicable — by using the corresponding controls inside this Website.

If the notice of termination is received by the Owner before the subscription renews, the termination shall take effect as soon as the current period is completed.

Exception for Consumers based in Germany

However, regardless of the above, if the User is based in Germany and qualifies as a Consumer, the following applies:

At the end of the initial term, subscriptions are automatically extended for an unlimited period, unless the User terminates before the end of such term.

The fee due upon extension will be charged on the payment method that the User chose during purchase.

After extension, the subscription will last for an indefinite period and may be terminated monthly.

The User shall receive a reminder of the upcoming unlimited extension with reasonable advance, outlining the procedure to be followed in order to prevent the extension or terminate the subscription thereafter.

Termination

Extended subscriptions may be terminated at any time by sending a clear and unambiguous termination notice to the Owner using the contact details provided in this document, or — if applicable — by using the corresponding controls inside this Website.

If the notice of termination is received by the Owner by the end of the current month, the subscription shall expire at the end of such month.

User rights

Right of withdrawal

Unless exceptions apply, the User may be eligible to withdraw from the contract within the period specified below (generally 14 days), for any reason and without justification. Users can learn more about the withdrawal conditions within this section.

Who the right of withdrawal applies to

Unless any applicable exception is mentioned below, Users who are European Consumers are granted a statutory cancellation right under EU rules, to withdraw from contracts entered into online (distance contracts) within the specified period applicable to their case, for any reason and without justification.

Users that do not fit this qualification, cannot benefit from the rights described in this section.

Exercising the right of withdrawal

To exercise their right of withdrawal, Users must send to the Owner an unequivocal statement of their intention to withdraw from the contract.

To this end, Users may use the model withdrawal form available from within the “definitions” section of this document. Users are, however, free to express their intention to withdraw from the contract by making an unequivocal statement in any other suitable way. In order to meet the deadline within which they can exercise such right, Users must send the withdrawal notice before the withdrawal period expires.

When does the withdrawal period expire?

 • In case of purchase of a digital content not supplied in a tangible medium, the withdrawal period expires 14 days after the day that the contract is entered into, unless the User has waived the withdrawal right.

Effects of withdrawal

Users who correctly withdraw from a contract will be reimbursed by the Owner for all payments made to the Owner, including, if any, those covering the costs of delivery.

However, any additional costs resulting from the choice of a particular delivery method other than the least expensive type of standard delivery offered by the Owner, will not be reimbursed.

Such reimbursement shall be made without undue delay and, in any event, no later than 14 days from the day on which the Owner is informed of the User’s decision to withdraw from the contract. Unless otherwise agreed with the User, reimbursements will be made using the same means of payment as used to process the initial transaction. In any event, the User shall not incur any costs or fees as a result of such reimbursement.

Contractual withdrawal period extension

In addition, and without prejudice to the statutory right of withdrawal or any other statutory rights, including guarantee rights, the Owner grants Users a contractual right to withdraw from the contract within 30 days. Users can therefore withdraw from the contract even once the statutory withdrawal period has expired.

The contractual extension of the withdrawal period is subject to the same conditions stated for the statutory right of withdrawal, including those for determining the beginning and the end of the withdrawal period.

Guarantees

Money-back-guarantee for goods

Without prejudice to any applicable statutory rights, the Owner grants Users the right to cancel a purchase they are unsatisfied with, and obtain a refund, within 30 days from the day on which the purchased goods have been delivered.

The Owner shall refund the price of the Product purchased using the same payment method as the original transaction.
In order to make use of this right, Users must send an unambiguous notice to the Owner. While a motivation is not required, Users are kindly asked to specify the reason why they are claiming the money-back-guarantee.

Within the same period of time stated above, Users must also return the purchased goods to the Owner at their own expense, making sure that they are undamaged, clean and fit for resale. Goods must be returned inside the original packaging.
Upon receipt of the goods, the Owner will verify that all conditions applicable to the money-back-guarantee are fulfilled and, if so, refund the purchase price.

Liability and indemnification

Australian Users

Limitation of liability

Nothing in these Terms excludes, restricts or modifies any guarantee, condition, warranty, right or remedy which the User may have under the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) or any similar State and Territory legislation and which cannot be excluded, restricted or modified (non-excludable right). To the fullest extent permitted by law, our liability to the User, including liability for a breach of a non-excludable right and liability which is not otherwise excluded under these Terms of Use, is limited, at the Owner’s sole discretion, to the re-performance of the services or the payment of the cost of having the services supplied again.

US Users

Disclaimer of Warranties

This Website is provided strictly on an “as is” and “as available” basis. Use of the Service is at Users’ own risk. To the maximum extent permitted by applicable law, the Owner expressly disclaims all conditions, representations, and warranties — whether express, implied, statutory or otherwise, including, but not limited to, any implied warranty of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of third-party rights. No advice or information, whether oral or written, obtained by user from owner or through the Service will create any warranty not expressly stated herein.

Without limiting the foregoing, the Owner, its subsidiaries, affiliates, licensors, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees do not warrant that the content is accurate, reliable or correct; that the Service will meet Users’ requirements; that the Service will be available at any particular time or location, uninterrupted or secure; that any defects or errors will be corrected; or that the Service is free of viruses or other harmful components. Any content downloaded or otherwise obtained through the use of the Service is downloaded at users own risk and users shall be solely responsible for any damage to Users’ computer system or mobile device or loss of data that results from such download or Users’ use of the Service.

The Owner does not warrant, endorse, guarantee, or assume responsibility for any product or service advertised or offered by a third party through the Service or any hyperlinked website or service, and the Owner shall not be a party to or in any way monitor any transaction between Users and third-party providers of products or services.

The Service may become inaccessible or it may not function properly with Users’ web browser, mobile device, and/or operating system. The owner cannot be held liable for any perceived or actual damages arising from Service content, operation, or use of this Service.

Federal law, some states, and other jurisdictions do not allow the exclusion and limitations of certain implied warranties. The above exclusions may not apply to Users. This Agreement gives Users specific legal rights, and Users may also have other rights which vary from state to state. The disclaimers and exclusions under this agreement shall not apply to the extent prohibited by applicable law.

Limitations of liability

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the Owner, and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees be liable for

 • any indirect, punitive, incidental, special, consequential, or exemplary damages, including without limitation damages for loss of profits, goodwill, use, data or other intangible losses, arising out of or relating to the use of, or inability to use, the Service; and
 • any damage, loss or injury resulting from hacking, tampering or other unauthorized access or use of the Service or User account or the information contained therein;
 • any errors, mistakes, or inaccuracies of content;
 • personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from User access to or use of the Service;
 • any unauthorized access to or use of the Owner’s secure servers and/or any and all personal information stored therein;
 • any interruption or cessation of transmission to or from the Service;
 • any bugs, viruses, trojan horses, or the like that may be transmitted to or through the Service;
 • any errors or omissions in any content or for any loss or damage incurred as a result of the use of any content posted, emailed, transmitted, or otherwise made available through the Service; and/or
 • the defamatory, offensive, or illegal conduct of any User or third party. In no event shall the Owner, and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees be liable for any claims, proceedings, liabilities, obligations, damages, losses or costs in an amount exceeding the amount paid by User to the Owner hereunder in the preceding 12 months, or the period of duration of this agreement between the Owner and User, whichever is shorter.

This limitation of liability section shall apply to the fullest extent permitted by law in the applicable jurisdiction whether the alleged liability is based on contract, tort, negligence, strict liability, or any other basis, even if company has been advised of the possibility of such damage.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, therefore the above limitations or exclusions may not apply to User. The terms give User specific legal rights, and User may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. The disclaimers, exclusions, and limitations of liability under the terms shall not apply to the extent prohibited by applicable law.

Indemnification

The User agrees to defend, indemnify and hold the Owner and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees harmless from and against any and all claims or demands, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses, including, but not limited to, legal fees and expenses, arising from

 • User’s use of and access to the Service, including any data or content transmitted or received by User;
 • User’s violation of these terms, including, but not limited to, User’s breach of any of the representations and warranties set forth in these terms;
 • User’s violation of any third-party rights, including, but not limited to, any right of privacy or intellectual property rights;
 • User’s violation of any statutory law, rule, or regulation;
 • any content that is submitted from User’s account, including third party access with User’s unique username, password or other security measure, if applicable, including, but not limited to, misleading, false, or inaccurate information;
 • User’s wilful misconduct; or
 • statutory provision by User or its affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees to the extent allowed by applicable law.

Common provisions

No Waiver

The Owner’s failure to assert any right or provision under these Terms shall not constitute a waiver of any such right or provision. No waiver shall be considered a further or continuing waiver of such term or any other term.

Service interruption

To ensure the best possible service level, the Owner reserves the right to interrupt the Service for maintenance, system updates or any other changes, informing the Users appropriately.

Within the limits of law, the Owner may also decide to suspend or terminate the Service altogether. If the Service is terminated, the Owner will cooperate with Users to enable them to withdraw Personal Data or information in accordance with applicable law.

Additionally, the Service might not be available due to reasons outside the Owner’s reasonable control, such as “force majeure” (eg. labor actions, infrastructural breakdowns or blackouts etc).

Service reselling

Users may not reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of this Website and of its Service without the Owner’s express prior written permission, granted either directly or through a legitimate reselling programme.

Privacy policy

To learn more about the use of their Personal Data, Users may refer to the privacy policy of this Website.

Intellectual property rights

Without prejudice to any more specific provision of these Terms, any intellectual property rights, such as copyrights, trademark rights, patent rights and design rights related to this Website are the exclusive property of the Owner or its licensors and are subject to the protection granted by applicable laws or international treaties relating to intellectual property.

All trademarks — nominal or figurative — and all other marks, trade names, service marks, word marks, illustrations, images, or logos appearing in connection with this Website are, and remain, the exclusive property of the Owner or its licensors and are subject to the protection granted by applicable laws or international treaties related to intellectual property.

Changes to these Terms

The Owner reserves the right to amend or otherwise modify these Terms at any time. In such cases, the Owner will appropriately inform the User of these changes.

Such changes will only affect the relationship with the User for the future.

The continued use of the Service will signify the User’s acceptance of the revised Terms. If Users do not wish to be bound by the changes, they must stop using the Service. Failure to accept the revised Terms, may entitle either party to terminate the Agreement.

The applicable previous version will govern the relationship prior to the User’s acceptance. The User can obtain any previous version from the Owner.

If required by applicable law, the Owner will specify the date by which the modified Terms will enter into force.

Assignment of contract

The Owner reserves the right to transfer, assign, dispose of by novation, or subcontract any or all rights or obligations under these Terms, taking the User’s legitimate interests into account. Provisions regarding changes of these Terms will apply accordingly.

Users may not assign or transfer their rights or obligations under these Terms in any way, without the written permission of the Owner.

Contacts

All communications relating to the use of this Website must be sent using the contact information stated in this document.

Severability

Should any provision of these Terms be deemed or become invalid or unenforceable under applicable law, the invalidity or unenforceability of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions, which shall remain in full force and effect.

US Users

Any such invalid or unenforceable provision will be interpreted, construed and reformed to the extent reasonably required to render it valid, enforceable and consistent with its original intent. These Terms constitute the entire Agreement between Users and the Owner with respect to the subject matter hereof, and supersede all other communications, including but not limited to all prior agreements, between the parties with respect to such subject matter. These Terms will be enforced to the fullest extent permitted by law.

EU Users

Should any provision of these Terms be or be deemed void, invalid or unenforceable, the parties shall do their best to find, in an amicable way, an agreement on valid and enforceable provisions thereby substituting the void, invalid or unenforceable parts.
In case of failure to do so, the void, invalid or unenforceable provisions shall be replaced by the applicable statutory provisions, if so permitted or stated under the applicable law.

Without prejudice to the above, the nullity, invalidity or the impossibility to enforce a particular provision of these Terms shall not nullify the entire Agreement, unless the severed provisions are essential to the Agreement, or of such importance that the parties would not have entered into the contract if they had known that the provision would not be valid, or in cases where the remaining provisions would translate into an unacceptable hardship on any of the parties.

Governing law

These Terms are governed by the law of the place where the Owner is based, as disclosed in the relevant section of this document, without regard to conflict of laws principles.

Exception for European Consumers

However, regardless of the above, if the User qualifies as a European Consumer and has their habitual residence in a country where the law provides for a higher consumer protection standard, such higher standards shall prevail.

Venue of jurisdiction

The exclusive competence to decide on any controversy resulting from or connected to these Terms lies with the courts of the place where the Owner is based, as displayed in the relevant section of this document.

Exception for European Consumers

The above does not apply to any Users that qualify as European Consumers, nor to Consumers based in Switzerland, Norway or Iceland.

Dispute resolution

Amicable dispute resolution

Users may bring any disputes to the Owner who will try to resolve them amicably.

While Users’ right to take legal action shall always remain unaffected, in the event of any controversy regarding the use of this Website or the Service, Users are kindly asked to contact the Owner at the contact details provided in this document.

The User may submit the complaint including a brief description and if applicable, the details of the related order, purchase, or account, to the Owner’s email address specified in this document.

The Owner will process the complaint without undue delay and within 21 days of receiving it.

Online dispute resolution for Consumers

The European Commission has established an online platform for alternative dispute resolutions that facilitates an out-of-court method for solving disputes related to and stemming from online sale and service contracts.

As a result, any European Consumer or Consumer based in Norway, Iceland, or Liechtenstein can use such platform for resolving disputes stemming from contracts which have been entered into online. The platform is available at the following link.

Definitions and legal references

This Website (or this Application)

The property that enables the provision of the Service.

Agreement

Any legally binding or contractual relationship between the Owner and the User, governed by these Terms.

Business User

Any User that does not qualify as a Consumer.

European (or Europe)

Applies where a User is physically present or has their registered offices within the EU, regardless of nationality.

Example withdrawal form

Addressed to:

Yrityksen nimi: ONE. COM INDIA PRIVATE LIMITED
Registered Address: G-58, FIRST FLOOR, REAR PORTION EAST OF KAILASH, South Delhi, India, Pin: 110065
Toimisto-osoite: Toimisto nro 2, kerros 5, torni A, rakennus. 9 DLF Cyber City Complex, Phase III, Haryana, Gurgaon, Intia, Pin: 122002

I/We hereby give notice that I/we withdraw from my/our contract of sale of the following goods/for the provision of the following service:

_____________________________________________ (insert a description of the goods/services that are subject to the respective withdrawal)

 • Ordered on: _____________________________________________ (insert the date)
 • Received on: _____________________________________________ (insert the date)
 • Name of consumer(s):_____________________________________________
 • Address of consumer(s):_____________________________________________
 • Date: _____________________________________________

(sign if this form is notified on paper)

Owner (or We)

Indicates the natural person(s) or legal entity that provides this Website and/or the Service to Users.

Tuote

A good or service available for purchase through this Website, such as e.g. physical goods, digital files, software, booking services etc.

The sale of Products may be part of the Service.

Palvelu

The service provided by this Website as described in these Terms and on this Website.

Terms

All provisions applicable to the use of this Website and/or the Service as described in this document, including any other related documents or agreements, and as updated from time to time.

User (or You)

Indicates any natural person or legal entity using this Website.

Consumer

Any User qualifying as a natural person who accesses goods or services for personal use, or more generally, acts for purposes outside their trade, business, craft or profession.

Latest update: May 24, 2023

🇫🇮 Suomi