🎊 Ystävänpäivä ALENNUS! + 2x etuja ILMAISEKSI

RAJOITETUN AJAN TARJOUS!

Tietosuojakäytäntö Rank Math

Tämä verkkosivusto kerää käyttäjiltään joitain henkilötietoja.

Tämä asiakirja voidaan tulostaa viitteeksi käyttämällä tulostuskomentoa minkä tahansa selaimen asetuksista.

Omistaja ja rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: ONE.COM INTIA PRIVATE LIMITED
Toimisto-osoite: Toimisto nro 2, kerros 5, torni A, rakennus. 9 DLF Cyber City Complex, Phase III, Haryana, Gurgaon, Intia, Pin: 122002

Omistajan yhteyssähköposti: admin@rankmath.com

Kerättyjen tietojen tyypit

Tämän verkkosivuston itse tai kolmansien osapuolien kautta keräämien henkilötietojen joukossa ovat: Tracker; Käyttötiedot; etunimi; sukunimi; Yrityksen nimi; sähköpostiosoite; verkkosivusto; Palvelua käytettäessä välitetyt tiedot; käyttäjätunnus; erilaisia tietoja; yksilölliset laitetunnisteet mainontaan (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA).

Täydelliset tiedot kustakin kerätyistä henkilötiedoista löytyvät tämän tietosuojaselosteen omissa osioissa tai erityisissä selitysteksteissä, jotka näytetään ennen tietojen keräämistä.
Käyttäjä voi luovuttaa henkilötietoja vapaasti, tai käyttötietojen tapauksessa kerätä automaattisesti tätä verkkosivustoa käytettäessä.
Ellei toisin mainita, kaikki tämän verkkosivuston pyytämät tiedot ovat pakollisia, ja näiden tietojen toimittamatta jättäminen voi tehdä tämän verkkosivuston palvelujen tarjoamisen mahdottomaksi. Tapauksissa, joissa tällä verkkosivustolla nimenomaisesti todetaan, että jotkin tiedot eivät ole pakollisia, käyttäjät voivat olla välittämättä näitä tietoja ilman, että se vaikuttaa Palvelun saatavuuteen tai toimintaan.
Käyttäjät, jotka ovat epävarmoja siitä, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia, ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä Omistajaan.
Tämän verkkosivuston tai tämän verkkosivuston käyttämien kolmannen osapuolen palveluiden omistajien evästeiden – tai muiden seurantatyökalujen – käyttö palvelee käyttäjän tarvitseman palvelun tarjoamista muiden tässä asiakirjassa kuvattujen tarkoitusten lisäksi. ja evästekäytännössä, jos se on saatavilla.

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista tämän verkkosivuston kautta hankituista, julkaistuista tai jaetuista kolmannen osapuolen henkilötiedoista ja vahvistavat, että heillä on kolmannen osapuolen suostumus tietojen toimittamiseen Omistajalle.

Tietojen käsittelytapa ja -paikka

Käsittelymenetelmät

Omistaja ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin estääkseen tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muuttamisen tai luvattoman tuhoamisen.
Tietojen käsittely tapahtuu tietokoneilla ja/tai IT-työkaluilla noudattaen organisatorisia menettelytapoja ja toimintatapoja, jotka liittyvät tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin. Omistajan lisäksi tiedoissa voi joissakin tapauksissa olla pääsy tietyntyyppisille vastuuhenkilöille, jotka ovat mukana tämän verkkosivuston toiminnassa (hallinto, myynti, markkinointi, lakiasiat, järjestelmänhallinta) tai ulkopuoliset tahot (kuten kolmannet osapuolen tekniset palveluntarjoajat, postin välittäjät, isännöintipalveluntarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot), jotka Omistaja on tarvittaessa nimittänyt tietojen käsittelijöiksi. Päivitetty luettelo näistä osapuolista voidaan pyytää Omistajalta milloin tahansa.

Käsittelyn oikeusperusta

Omistaja voi käsitellä Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista pätee:

 • Käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yhteen tai useampaan erityiseen tarkoitukseen. Huomautus: Joidenkin lakien mukaan Omistaja voi saada käsitellä henkilötietoja, kunnes käyttäjä vastustaa tällaista käsittelyä ("opt-out"), ilman, että hänen tarvitsee luottaa suostumukseen tai johonkin muuhun seuraavista laillisista perusteista. Tämä ei kuitenkaan päde aina, kun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan tietosuojalainsäädäntöä;
 • Tietojen toimittaminen on tarpeen käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja/tai sen sopimusta edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi;
 • käsittely on tarpeen Omistajaa koskevan laillisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun vuoksi tai Omistajalle kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä;
 • käsittely on tarpeen Omistajan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Joka tapauksessa Omistaja auttaa mielellään selventämään käsittelyyn sovellettavaa erityistä oikeusperustaa ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus vai sopimuksen tekemisen edellytys.

Paikka

Tietoja käsitellään Omistajan toimipisteissä ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat.

Käyttäjän sijainnista riippuen tiedonsiirtoihin voi sisältyä Käyttäjän tietojen siirtäminen muuhun kuin omaan maahan. Saadakseen lisätietoa tällaisten siirrettyjen tietojen käsittelypaikasta Käyttäjät voivat tarkistaa Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot.

Käyttäjillä on myös oikeus saada tietoa Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan tai kansainväliseen kansainväliseen julkisoikeudelliseen tai kahden tai useamman maan perustamaan järjestöön, kuten YK:hon, siirrettävien tietojen oikeusperustasta ja toteutetuista turvatoimista. Omistaja suojellakseen tietojaan.

Jos tällaista siirtoa tapahtuu, Käyttäjät voivat saada lisätietoja tarkistamalla tämän asiakirjan asiaankuuluvat kohdat tai tiedustella Omistajalta Yhteystiedot-osiossa annettujen tietojen avulla.

Säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin niitä on kerätty tarkoitukseen.

Siksi:

 • Omistajan ja Käyttäjän välisen sopimuksen täyttämiseen liittyviin tarkoituksiin kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes sopimus on täysin täytetty.
 • Omistajan oikeutettuja etuja varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tällaisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Käyttäjät voivat löytää erityisiä tietoja Omistajan oikeutetuista eduista tämän asiakirjan asianomaisista osioista tai ottamalla yhteyttä Omistajaan.

Omistajalle voidaan antaa lupa säilyttää henkilötietoja pidempään aina, kun Käyttäjä on antanut suostumuksensa tällaiseen käsittelyyn, niin kauan kuin suostumusta ei peruuteta. Lisäksi Omistaja voi olla velvollinen säilyttämään henkilötietoja pidempään aina, kun se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai viranomaisen määräyksestä.

Säilytysajan umpeuduttua Henkilötiedot poistetaan. Näin ollen tiedonsaantioikeutta, oikeutta tietojen poistamiseen, oikeutta oikaistaan ja oikeutta siirtää tietoja ei voida panna täytäntöön säilytysajan päätyttyä.

Käsittelyn tarkoitukset

Käyttäjää koskevat tiedot kerätään, jotta Omistaja voi tarjota Palveluaan, noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan, vastata täytäntöönpanopyyntöihin, suojella oikeuksiaan ja etujaan (tai sen Käyttäjien tai kolmansien osapuolten etuja), havaita haitallinen tai vilpillinen toiminta, sekä seuraavat: maksujen käsittely, liikenteen optimointi ja jakelu, Analytics, tunnisteiden hallinta, yhteydenotto käyttäjään, rekisteröinti ja todennus, suoraan tämän verkkosivuston tarjoama rekisteröinti ja todennus, sisällön näyttäminen ulkoisilta alustoilta, tuki- ja yhteydenottopyyntöjen hallinta, tiedonkeruu , Sosiaaliset ominaisuudet, Isännöinti- ja taustainfrastruktuuri, Uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiseen perustuva kohdistaminen, Mainonta ja Yhteystietojen hallinta ja viestien lähettäminen.

Tarkempia tietoja kuhunkin tarkoitukseen käytetyistä henkilötiedoista Käyttäjä voi katsoa osiossa "Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä".

Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja käyttämällä seuraavia palveluita:

Mainonta

Tämän tyyppinen palvelu mahdollistaa Käyttäjätietojen käytön mainosviestintätarkoituksiin. Nämä viestit näytetään bannereina ja muina mainoksina tällä verkkosivustolla, mahdollisesti käyttäjien kiinnostuksen kohteiden perusteella.
Tämä ei tarkoita, että kaikkia henkilötietoja käytetään tähän tarkoitukseen. Tiedot ja käyttöehdot näkyvät alla.
Jotkin alla luetellut palvelut voivat käyttää Trackers-laitteita käyttäjien tunnistamiseen tai ne voivat käyttää käyttäytymiseen perustuvaa uudelleenkohdistustekniikkaa, eli näyttää mainoksia, jotka on räätälöity käyttäjän kiinnostuksen kohteiden ja käytöksen mukaan, mukaan lukien tämän verkkosivuston ulkopuolella havaitut mainokset. Lisätietoja saat asianomaisten palveluiden tietosuojakäytännöistä.
Tällaiset palvelut tarjoavat yleensä mahdollisuuden kieltäytyä tällaisesta seurannasta. Minkä tahansa alla olevista palveluista tarjoaman opt-out-ominaisuuden lisäksi Käyttäjät voivat saada lisätietoja siitä, miten yleensä voidaan kieltäytyä kiinnostukseen perustuvasta mainonnasta tämän asiakirjan erityisessä osiossa "Kuinka kieltäytyä aihepiiriin perustuvasta mainonnasta". .

Google Ad Manager

Google Ad Manager on Google LLC:n tai Google Ireland Limitedin tarjoama mainospalvelu sen mukaan, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ja jonka avulla Omistaja voi suorittaa mainoskampanjoita Omistajan ulkoisten mainosverkostojen yhteydessä, ellei tässä toisin mainita. asiakirjalla ei ole suoraa yhteyttä.
Jos haluat ymmärtää Googlen tietojen käytön, ota yhteyttä Googlen kumppanikäytäntö.
Tämä palvelu käyttää "DoubleClick"-evästettä, joka seuraa tämän verkkosivuston käyttöä ja käyttäjien käyttäytymistä tarjottujen mainosten, tuotteiden ja palvelujen suhteen.  

Käyttäjät voivat päättää poistaa kaikki DoubleClick-evästeet käytöstä siirtymällä osoitteeseen: Google-mainosasetukset.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö; Irlanti - Tietosuojakäytäntö.

Analytics

Tämän osion sisältämien palveluiden avulla Omistaja voi seurata ja analysoida verkkoliikennettä, ja niitä voidaan käyttää käyttäjien käyttäytymisen seuraamiseen.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics on Google LLC:n ("Google") tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google käyttää kerättyjä tietoja seuratakseen ja tutkiakseen tämän verkkosivuston käyttöä, laatiakseen raportteja toimistaan ja jakaakseen ne muiden Googlen palvelujen kanssa.
Google voi käyttää kerättyjä tietoja oman mainosverkostonsa mainosten kontekstualisointiin ja personointiin.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään.

Facebook Ads -konversioseuranta (Facebook-pikseli)

Facebook Ads -konversioseuranta (Facebook-pikseli) on Meta Platforms, Inc:n tai Meta Platforms Ireland Limitedin tarjoama analytiikkapalvelu, riippuen siitä, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ja joka yhdistää Meta-mainosverkoston tiedot tällä verkkosivustolla suoritettuihin toimintoihin. . Facebook-pikseli seuraa konversioita, jotka voidaan katsoa Facebookin, Instagramin ja Audience Networkin mainoksiksi.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö; Irlanti - Tietosuojakäytäntö.

Google Analyticsin mainonnan raportointiominaisuudet

Tämän verkkosivuston Google Analyticsissa on aktivoitu mainonnan raportointiominaisuudet, jotka keräävät lisätietoja DoubleClick-evästeestä (verkkotoiminta) ja laitteiden mainostunnuksista (sovellustoiminta). Sen avulla Omistaja voi analysoida tiettyä käyttäytymistä ja kiinnostuksen kohteita koskevia tietoja (liikennetiedot ja käyttäjien mainosten vuorovaikutustiedot) ja, jos käytössä, demografisia tietoja (tietoja iästä ja sukupuolesta).

Käyttäjät voivat kieltäytyä Googlen evästeiden käytöstä vierailemalla Googlen sivulla Mainosasetukset.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; yksilölliset laitetunnisteet mainontaa varten (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA); erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään; Irlanti - Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään.

Google Analyticsin väestötiedot ja kiinnostuksen kohteet -raportit

Google Analyticsin demografiset ja kiinnostuksen kohteet -raportit on Google-mainonnan raportointiominaisuus, joka tarjoaa demografisia ja kiinnostuksen kohteita koskevia tietoja Google Analyticsissa tälle verkkosivustolle (demografiset tiedot tarkoittavat ikä- ja sukupuolitietoja).

Käyttäjät voivat kieltäytyä Googlen evästeiden käytöstä vierailemalla Googlen sivulla Mainosasetukset.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; yksilölliset laitetunnisteet mainontaan (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA).

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään; Irlanti - Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään.

Yhteydenotto Käyttäjään

Yhteydenottolomake (tämä verkkosivusto)

Täyttämällä yhteydenottolomakkeen tiedoillaan käyttäjä antaa tälle Verkkosivustolle luvan käyttää näitä tietoja vastatakseen tietopyyntöihin, tarjouspyyntöihin tai muihin lomakkeen otsikossa mainittuihin pyyntöihin.

Käsitellyt henkilötiedot: yrityksen nimi; sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi; verkkosivusto.

Postituslista tai uutiskirje (tämä verkkosivusto)

Rekisteröitymällä postituslistalle tai uutiskirjeeseen, Käyttäjän sähköpostiosoite lisätään niiden henkilöiden yhteystietoluetteloon, jotka voivat vastaanottaa sähköpostiviestejä, jotka sisältävät tätä Verkkosivustoa koskevia kaupallisia tai myynninedistämisluonteisia tietoja. Sähköpostiosoitteesi saatetaan myös lisätä tähän luetteloon, kun kirjaudut tälle verkkosivustolle tai olet tehnyt ostoksen.

Käsitellyt henkilötiedot: sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi; Käyttötiedot; verkkosivusto.

Sisällön näyttäminen ulkoisista alustoista

Tämän tyyppisen palvelun avulla voit tarkastella ulkoisilla alustoilla isännöityä sisältöä suoraan tämän verkkosivuston sivuilta ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
Tämäntyyppinen palvelu saattaa silti kerätä verkkoliikennetietoja sivuilta, joille palvelu on asennettu, vaikka Käyttäjät eivät käyttäisi sitä.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar on Automattic Inc:n tarjoama kuvan visualisointipalvelu, jonka avulla tämä verkkosivusto voi sisällyttää tämänkaltaista sisältöä sivuilleen.
Huomaa, että jos Gravatar-kuvia käytetään kommenttilomakkeissa, kommentoijan sähköpostiosoite tai osa siitä voidaan lähettää Gravatariin – vaikka kommentoija ei olisi kirjautunut kyseiseen palveluun.

Käsitellyt henkilötiedot: sähköpostiosoite; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

YouTube-videowidget (Google LLC)

YouTube on Google LLC:n tarjoama videosisällön visualisointipalvelu, jonka avulla tämä verkkosivusto voi sisällyttää tämänkaltaista sisältöä sivuilleen.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Maksujen käsittely

Ellei toisin mainita, tämä verkkosivusto käsittelee kaikki maksut luottokortilla, pankkisiirrolla tai muulla tavalla ulkoisten maksupalveluntarjoajien kautta. Yleisesti ja ellei toisin mainita, Käyttäjiä pyydetään antamaan maksutietonsa ja henkilökohtaiset tietonsa suoraan tällaisille maksupalveluntarjoajille. Tämä verkkosivusto ei ole mukana tällaisten tietojen keräämisessä ja käsittelyssä, vaan se saa vain asianomaiselta maksupalveluntarjoajalta ilmoituksen siitä, onko maksu suoritettu onnistuneesti.

Bright Market, LLC d/b/a FastSpring

FastSpring on Bright Market LLC:n tarjoama maksupalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat suorittaa verkkomaksuja.

Käsitellyt henkilötiedot: Erityyppiset tiedot palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käsittelypaikka: Katso FastSpringin tietosuojakäytäntö – Tietosuojakäytäntö.

CCPA:n mukaisesti kerättyjen henkilötietojen luokka: Internet-tiedot.

Isännöinti- ja taustainfrastruktuuri

Tämän tyyppisen palvelun tarkoituksena on isännöidä tietoja ja tiedostoja, jotka mahdollistavat tämän verkkosivuston toiminnan ja jakelun, sekä tarjota valmiin infrastruktuurin tämän verkkosivuston tiettyjen ominaisuuksien tai osien suorittamiseksi.

Jotkut alla luetelluista palveluista, jos sellaisia on, voivat toimia maantieteellisesti hajautettujen palvelimien kautta, mikä vaikeuttaa henkilötietojen todellisen säilytyspaikan määrittämistä.

Algolia (Algolia SAS)

Algolia on Algolia SAS:n tarjoama isännöinti- ja taustapalvelu.

Käsitellyt henkilötiedot: erityyppiset tiedot palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti.

Jalostuspaikka: Ranska – Tietosuojakäytäntö.

Tiedonkeruu

Kuinka laajennus käsittelee tietoja?

Jos etsit käytön seurantaa, kun käytät laajennusta, lue meidän Käytön seuranta -sivulta saat lisätietoja.

Yhteystietojen hallinta ja viestien lähettäminen

Tämän tyyppinen palvelu mahdollistaa sähköposti-, puhelin- tai muiden yhteystietojen tietokannan hallinnan käyttäjän kanssa kommunikoimiseksi.
Nämä palvelut voivat myös kerätä tietoja päivämäärästä ja kellonajasta, jolloin Käyttäjä on katsonut viestin, sekä milloin käyttäjä oli vuorovaikutuksessa sen kanssa, esimerkiksi napsauttamalla viestissä olevia linkkejä.

Campaign Monitor (Campaign Monitor Pty Ltd)

Campaign Monitor on Campaign Monitor Pty Ltd:n tarjoama sähköpostiosoitteiden hallinta- ja viestien lähetyspalvelu.

Käsitellyt henkilötiedot: sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi; Seurantalaitteet; Käyttötiedot; käyttäjätunnus.

Käsittelypaikka: Australia – Tietosuojakäytäntö.

Tuki- ja yhteydenottopyyntöjen hallinta

Tämän tyyppisen palvelun avulla tämä verkkosivusto voi hallita sähköpostilla tai muilla tavoilla, kuten yhteydenottolomakkeella, saatuja tuki- ja yhteydenottopyyntöjä.
Käsiteltävät henkilötiedot riippuvat Käyttäjän viesteissä antamista tiedoista ja viestintäkeinoista (esim. sähköpostiosoite).

Help Scout (Help Scout Inc.)

Help Scout on Help Scout Inc:n tarjoama tuki- ja yhteydenottopyyntöjen hallintapalvelu.

Käsitellyt henkilötiedot: Palvelun käytön aikana välitetyt tiedot; Tracker; erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Rekisteröinti ja todennus

Rekisteröitymällä tai todentamalla käyttäjät antavat tämän verkkosivuston tunnistaa itsensä ja antaa heille pääsyn erityispalveluihin.
Riippuen siitä, mitä alla on kuvattu, kolmannet osapuolet voivat tarjota rekisteröinti- ja todennuspalveluita. Tässä tapauksessa tällä verkkosivustolla on pääsy joihinkin näiden kolmannen osapuolen palveluiden tallentamiin tietoihin rekisteröinti- tai tunnistamistarkoituksiin.
Jotkin alla luetellut palvelut voivat myös kerätä henkilötietoja kohdistamista ja profilointia varten; saadaksesi lisätietoja, katso kunkin palvelun kuvaus.

Facebook-todennus (Meta Platforms, Inc.)

Facebook Authentication on Meta Platforms, Inc:n tarjoama rekisteröinti- ja todennuspalvelu, joka on yhteydessä Facebookin sosiaaliseen verkostoon.

Personal Data processed: Tracker; various types of Data as specified in the privacy policy of the service.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Google OAuth (Google LLC)

Google OAuth is a registration and authentication service provided by Google LLC and is connected to the Google network.

Käsitellyt henkilötiedot: erityyppiset tiedot palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

WordPress.com Single Sign On (Automattic Inc.)

WordPress.com Single Sign On on Automattic Inc:n tarjoama rekisteröinti- ja todennuspalvelu, joka on yhdistetty WordPress.com-verkkoon.

Personal Data processed: Tracker; various types of Data as specified in the privacy policy of the service.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Facebook Oauth

Facebook Oauth on Meta Platforms, Inc:n tai Meta Platforms Ireland Limitedin tarjoama rekisteröinti- ja todennuspalvelu sen mukaan, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ja on yhteydessä Facebookin sosiaaliseen verkostoon.

Personal Data processed: Tracker; various types of Data.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö; Irlanti - Tietosuojakäytäntö.

Registration and authentication provided directly by this Website

By registering or authenticating, Users allow this Website to identify them and give them access to dedicated services. The Personal Data is collected and stored for registration or identification purposes only. The Data collected are only those necessary for the provision of the service requested by the Users.

Direct registration (this Website)

The User registers by filling out the registration form and providing the Personal Data directly to this Website.

Personal Data processed: email address; first name; last name.

Uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiseen perustuva kohdistaminen

Tämäntyyppinen palvelu antaa tälle verkkosivustolle ja sen kumppaneille mahdollisuuden tiedottaa, optimoida ja tarjota mainoksia käyttäjän aiemman tämän verkkosivuston käytön perusteella.
Tätä toimintaa helpottaa käyttötietojen seuranta ja Trackersin avulla tietojen kerääminen, joka sitten siirretään kumppaneille, jotka hallinnoivat uudelleenmarkkinointia ja käyttäytymiseen perustuvaa kohdistusta.
Joissakin palveluissa on sähköpostiosoiteluetteloihin perustuva uudelleenmarkkinointivaihtoehto.
Tällaiset palvelut tarjoavat yleensä mahdollisuuden kieltäytyä tällaisesta seurannasta. Minkä tahansa alla olevista palveluista tarjoaman opt-out-ominaisuuden lisäksi Käyttäjät voivat saada lisätietoja siitä, miten yleensä voidaan kieltäytyä kiinnostukseen perustuvasta mainonnasta tämän asiakirjan erityisessä osiossa "Kuinka kieltäytyä aihepiiriin perustuvasta mainonnasta". .

Facebookin mukautettu yleisö

Facebook Custom Audience on Meta Platforms, Inc:n tai Meta Platforms Ireland Limitedin tarjoama uudelleenmarkkinointi- ja käyttäytymiskohdistuspalvelu sen mukaan, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ja joka yhdistää tämän verkkosivuston toiminnan Facebook-mainosverkostoon.

Käyttäjät voivat kieltäytyä Facebookin Trackersin käytöstä mainosten personointiin käymällä tässä kieltäytymissivu.

Personal Data processed: email address; Tracker.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään; Irlanti - Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään.

Facebookin uudelleenmarkkinointi

Facebookin uudelleenmarkkinointi on Meta Platforms, Inc:n tai Meta Platforms Ireland Limitedin tarjoama uudelleenmarkkinointi- ja käyttäytymiskohdistuspalvelu sen mukaan, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ja joka yhdistää tämän verkkosivuston toiminnan Facebook-mainosverkostoon.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään; Irlanti - Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään.

Social features

Public profile (this Website)

Users may have public profiles that other Users can display. In addition to the Personal Data provided, this profile may contain Users’ interactions with this Website.

Personal Data processed: first name; last name; username.

Tag Management

This type of service helps the Owner to manage the tags or scripts needed on this Website in a centralized fashion.
This results in the Users’ Data flowing through these services, potentially resulting in the retention of this Data.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager is a tag management service provided by Google LLC.

Personal Data processed: Usage Data.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Liikenteen optimointi ja jakelu

Tämän tyyppinen palvelu antaa tälle verkkosivustolle mahdollisuuden jakaa sisältöään eri maissa sijaitsevilla palvelimilla ja optimoida niiden suorituskykyä.
Mitä henkilötietoja käsitellään, riippuu näiden palvelujen ominaisuuksista ja toteutustavoista. Niiden tehtävänä on suodattaa tämän verkkosivuston ja käyttäjän selaimen välistä viestintää.
Tämän järjestelmän laajan levinneisyyden vuoksi on vaikea määrittää paikkoja, joihin käyttäjän henkilötietoja mahdollisesti sisältävä sisältö siirretään.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare on Cloudflare Inc:n tarjoama liikenteen optimointi- ja jakelupalvelu.
Tapa, jolla Cloudflare on integroitu, tarkoittaa, että se suodattaa kaiken liikenteen tämän verkkosivuston kautta, eli tämän verkkosivuston ja käyttäjän selaimen välisen viestinnän, samalla kun se mahdollistaa analyyttisten tietojen keräämisen tältä verkkosivustolta.

Personal Data processed: Tracker; various types of Data as specified in the privacy policy of the service.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Information on opting out of interest-based advertising

In addition to any opt-out feature provided by any of the services listed in this document, Users may learn more on how to generally opt out of interest-based advertising within the dedicated section of the Cookie Policy.

Further information about the processing of Personal Data

Selling goods and services online

The Personal Data collected are used to provide the User with services or to sell goods, including payment and possible delivery.
The Personal Data collected to complete the payment may include the credit card, the bank account used for the transfer, or any other means of payment envisaged. The kind of Data collected by this Website depends on the payment system used.

The rights of Users

Users may exercise certain rights regarding their Data processed by the Owner.

In particular, Users have the right to do the following:

 • Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw consent where they have previously given their consent to the processing of their Personal Data.
 • Object to processing of their Data. Users have the right to object to the processing of their Data if the processing is carried out on a legal basis other than consent. Further details are provided in the dedicated section below.
 • Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing and obtain a copy of the Data undergoing processing.
 • Verify and seek rectification. Users have the right to verify the accuracy of their Data and ask for it to be updated or corrected.
 • Restrict the processing of their Data. Users have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of their Data. In this case, the Owner will not process their Data for any purpose other than storing it.
 • Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the right, under certain circumstances, to obtain the erasure of their Data from the Owner.
 • Receive their Data and have it transferred to another controller. Users have the right to receive their Data in a structured, commonly used and machine readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance. This provision is applicable provided that the Data is processed by automated means and that the processing is based on the User’s consent, on a contract which the User is part of or on pre-contractual obligations thereof.
 • Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their competent data protection authority.

Details about the right to object to processing

Where Personal Data is processed for a public interest, in the exercise of an official authority vested in the Owner or for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner, Users may object to such processing by providing a ground related to their particular situation to justify the objection.

Users must know that, however, should their Personal Data be processed for direct marketing purposes, they can object to that processing at any time without providing any justification. To learn, whether the Owner is processing Personal Data for direct marketing purposes, Users may refer to the relevant sections of this document.

How to exercise these rights

Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through the contact details provided in this document. These requests can be exercised free of charge and will be addressed by the Owner as early as possible and always within one month.

This Website uses Trackers. To learn more, the User may consult the Evästekäytäntö.

Additional information about Data collection and processing

Legal action

The User’s Personal Data may be used for legal purposes by the Owner in Court or in the stages leading to possible legal action arising from improper use of this Website or the related Services.
The User declares to be aware that the Owner may be required to reveal personal data upon request of public authorities.

Additional information about User’s Personal Data

In addition to the information contained in this privacy policy, this Website may provide the User with additional and contextual information concerning particular Services or the collection and processing of Personal Data upon request.

System logs and maintenance

For operation and maintenance purposes, this Website and any third-party services may collect files that record interaction with this Website (System logs) use other Personal Data (such as the IP Address) for this purpose.

Information not contained in this policy

More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Owner at any time. Please see the contact information at the beginning of this document.

How “Do Not Track” requests are handled

This Website does not support “Do Not Track” requests.
To determine whether any of the third-party services it uses honor the “Do Not Track” requests, please read their privacy policies.

Changes to this privacy policy

The Owner reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by notifying its Users on this page and possibly within this Website and/or – as far as technically and legally feasible – sending a notice to Users via any contact information available to the Owner. It is strongly recommended to check this page often, referring to the date of the last modification listed at the bottom.

Should the changes affect processing activities performed on the basis of the User’s consent, the Owner shall collect new consent from the User, where required.

Personal Data (or Data)

Any information that directly, indirectly, or in connection with other information — including a personal identification number — allows for the identification or identifiability of a natural person.

Usage Data

Information collected automatically through this Website (or third-party services employed in this Website), which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the Users who use this Website, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request, the method utilized to submit the request to the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the status of the server’s answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the features of the browser and the operating system utilized by the User, the various time details per visit (e.g., the time spent on each page within the Application) and the details about the path followed within the Application with special reference to the sequence of pages visited, and other parameters about the device operating system and/or the User’s IT environment.

User

The individual using this Website who, unless otherwise specified, coincides with the Data Subject.

Data Subject

The natural person to whom the Personal Data refers.

Data Processor (or Data Supervisor)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which processes Personal Data on behalf of the Controller, as described in this privacy policy.

Data Controller (or Owner)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of Personal Data, including the security measures concerning the operation and use of this Website. The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this Website.

This Website (or this Application)

The means by which the Personal Data of the User is collected and processed.

Palvelu

The service provided by this Website as described in the relative terms (if available) and on this site/application.

European Union (or EU)

Unless otherwise specified, all references made within this document to the European Union include all current member states to the European Union and the European Economic Area.

Cookie

Cookies are Trackers consisting of small sets of data stored in the User’s browser.

Tracker

Tracker indicates any technology – e.g Cookies, unique identifiers, web beacons, embedded scripts, e-tags and fingerprinting – that enables the tracking of Users, for example by accessing or storing information on the User’s device.

Legal information

This privacy statement has been prepared based on provisions of multiple legislations, including Art. 13/14 of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

This privacy policy relates solely to this Website, if not stated otherwise within this document.

Latest update: May 24, 2023

🇫🇮 Suomi